Spasimo kulturu!

RUNDA – Regionalno udruženje nezavisnih diskografa pokrenulo je apel, koji su podržale brojne organizacije, umetnici, festivali i portali. Prenosimo sve zahteve ovog apela.

Imajući u vidu da je novim rebalansom budžeta Republike Srbije usvojeno 0 dinara za kulturu, kao radnici u kulturnom i kreativnom sektoru moramo da iskažemo svoj revolt ovom odlukom! Smatramo da je ova odluka krajnje licemerna naročito imajući u vidu da se to dešava kada cela Srbija sa oduševljenjem uživa u arhivima pozornišnih predstava za decu i odrasle, u operama i baletima Narodnog pozorišta i koncetima Beogradske filharmonije, besplatnim filmovima, restauriranim verzijama domaćih filmskih klasika, virtuelnim turama po muzejima, knjigama i koncertima koji nam muzičari svaki dan priređuju iz karantina, online filmskim festivalima, izjavili su predstavnici asocijacije. Kultura i kreativne industrije su vrlo snažno pogođene situacijom sa COVID-19 pandemijom i, prema procenama stručnjaka, oporavljaće se godinama, a najranije do kraja 2021. godine!

Imajući u vidu da kreativne industrije čine 7,1% domaćeg BDP-a, da je BDV ovog sektora porasla za 16,4% kao i da zapošljavamo više od 100 000 radnika u 30 000 registrovanih preduzeća (izvor Serbia Creates) od Vlade Republike Srbije i svih nadležnih organa zahtevamo sledeće korake:

· Korak 1 – Priznavanje kulturnog i kreativnog sektora kao prioritetnog sektora za pomoć (Maj 2020)

· Korak 2 – Odvajanje kriznog finansijskog fonda od strane Vlade i EU koji će se samo koristiti za ovaj sektor (Maj 2020)

· Korak 3 – Usvajanje petogodišnjeg plana i nacionalne strategije za rešavanje krize i pomoći države u sektoru kulture, event industrije i kreativne industrije

· Korak 4 – Povećanja budžeta za kulturu u budžetu Republike Srbije (Maj 2020)

· Korak 5 – Pojačavanje kredita za mala i srednja preduzeća iz ovog sektora (Maj 2020)

· Korak 6 – Odlaganje plaćanja PDV-a na duži vremenski period kao i nova strategija PDV-a za kulturnu industriju

· Korak 7 – Implementacija svih EU direktiva o autorskim i srodnim pravima po hitnom postupku najkasnije do kraja 2020. godine

· Korak 8 – Kreiranje novih programa i alata kojim će se sektor muzike, kulture, i kreativnih industrija ispravno vrednovati i unaprediti

Dodatno tražimo:

 1. Isplata tri minimalne zarade svim samostalnom umetnicima pod istim uslovima koji su definisani za zaposlene u Republici Srbiji

 2. Smanjenje PDV-a na ulaznice ili njegovo potpuno ukidanje za sve kulturne događaje, koncerte, bioskope, pozorišta, festivale… koji se dešavaju na teritoriji Republike Srbije do kraja 2021. godine;

 3. Smanjenje PDVa ili njegovo potpuno ukidanje na sve kulturne proizvode stvorene na teritoriji Republike Srbije od strane srpskih autora kao što su knjige, ploče, diskovi i slično do kraja 2021. godine;

 4. Smanjenje PDVa ili njegovo potpuno ukidanje za organizacije za ostvarivanje autorskih i srodnih prava do kraja 2021. godine, što se ne bi samo odrazilo na prihode autora, interpretatora ili izdavača, već i na prihode malih korisnika koji bi manje naknade plaćali na ovaj način;

 5. Poreska ili druga oslobođenja za sve firme i kompanije koje žele kroz sponzorstva da podrže kulturne projekte i događaje;

 6. Hitan plan Vlade i Ministarstva kulture koji će spasiti kulturu od bankrota i propadanja

 7. Podsticaji za izvoz kulturnih proizvoda i dobara, u vidu subvencija i sponzorstva za koncerte, predstave, izložbe, objavljivanje muzike, za gostovanja, objavljivanje ili prikazivanje u inostranstvu, što ne predstavlja samo finansijski i izvozni potencijal već i promociju zemlje;

 8. Da se obezbede dodatne poreske olakšice za autorska dela nastala od autora iz Republike Srbije;

 9. Odlaganja primena testa samostalnosti do 1. januara 2021. godine za sve preduzetnike

 10. Pokretanje subvencija za samozapošljavanje i otvaranje preduzetničkih radnji iz svih oblasti kulture i umetnosti;

 11. Produženje roka za  ostvarivanje olakšica prilikom zapošljavanja ili prelaska lica u DOO koja su u 2019. godini imali status preduzetnika sa 30. aprila do 31. decembra 2019. godine;

 12. Produžavanje predviđenih olakšica prilikom zapošljavanja novokvalifikovanih nezaposlenih lica po osnovu poreza i doprinosa od 1. januara 2020. godine do 31.12. 2023. godine, umesto 2022. godine kako je sada predviđeno;

 13.  Oslobađanje paušalaca od poreza na dobiti dok traje vanredno stanje budući da mnogi od njih trenutno nikakvu dobit ne mogu da ostvare budući da su onemogućeni da rade;

 14. Oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa za sve preduzetnike za vreme trajanja vanrednog stanja;

 15. Mogućnost iznajmljivanja  poslovnih prostora koja su u vlasništvu gradova i opština u Srbiji za preduzetnike i mikro preduzeća po povlašćenim cenama i uslovima, na način na koji to imaju nevladine organizacije i političke stranke i to do kraja 2021. godine;

 16. Da se započne izrada nacionalne strategije za rešavanje položaja samostalnih umetnika i muzičara u Republici Srbiji.