Kanda kodža i Nebojša, Samostalni referenti, KST hor @ Zatvaranje bašte KST-a, 18.10.2019.