Bojana Vunturišević, Sputnik @ Novosadski sajam 21.12.2018.