Mortal Kombat, Hadži prodane duše, 5 minuta slave @ Novosadski sajam, 2.11.2019. 1/2