Uslovi korišćenja ⓒ

Sav sadržaj ekskluzivno je vlasništvo sajta pris.rs i nije dozvoljeno reprodukovati, kopirati, prenositi ga ili manipulisati istim.

Upotreba sadržaja, bez dozvole sajta, a koja se u odnosu na tip sadržaja nalazi navedena u različitim segmentima istog, je kršenje međunarodnog zakona o autorskom pravu i biće regulisana putevima koje nalaže Zakon.